Kategorija: Izdanja

Na krilima meleka - Avdo Ćeranić

Od drevnih legendi, daleke istorije, do današnjih dana život i sudbina ispisali su nebrojeno priča o velikim i tragičnim ljubavima. Mnoge od tih priča prerasle u mitove i kao takve čuvaju intimu mladih, nesrećnih parova. Na pomen takvih nesrećnih aktera pravih ljubavnih drama prvo pomslimo na Šekspirove junake Romea i Juliju, nesrećnu Ofeliju, ili na još drevnije - Tristana i Izoldu i još mnoge druge koje nam je bogata literatura ponudila.

I južnoslovenska literatura obilovala je sličnim motivima i ispredala nam potresne priče nalik ovoj koju nam je vrsni narator Avdo Ćeranić ispričao. Sudbina njegove glavne junakinje, Zejne, po motivu i snažnoj psihološkoj građi najbliža je sudbini Andrićevog ženskog lika - Fate Avdagine ("Na Drini ćuprija").

Odlomak iz recenzije

Kategorija: Izdanja

Rulet - Avdo Ćeranić

Avdo Ćeranić ima tri lica, ili još bolje rečeno tri srca i tri ljubavi. Jedno je medicina, drugo srce je slikarstvo, a treće književnost.

Ako pođemo od toga da je za bavljenje medicine potreban posenab senzibilitet i talenat i da je lekar isto što i umjetnik - dolazimo do toga da je ljekar onaj koji je povezan sa bolesnim čovjekom koji traži pomoć i da mu ljekar svojom posvećenošću, predanošću i dobrotom olakšava. Avdo Ćeranić je izabran ljekar i izabran čovjek. Prije svega dobar čovjek i dobar ljekar.

Interesantno je da je Avdo Ćeranić i dobar umjetnik. Poput Servantesa ili Voltera slika život. I to čini svojom dobrotom. Servantes i Volter nisu bili dobri ljudi, ali su bili dobri pisci. Avdo je i jedno i drugo. Od medicine je živeo, ali je i živeo za medicinu. Poput Čehova živeo je od medicine, a onda počeo sa pisanjem i slikarstvom. Svoj život i svoje srce je posvetio medicini...

Odlomak iz pogovora

Kategorija: Izdanja

Futurološki pristup nastavi - Filduza Prušević Sadović

Tehnološka revolucija je promenila izgled i povećala domete obrazovanja, ali ljudska kreativnost i mozak su i dalje neprevaziđen kompjuter. Kako bismo inovirali i promenili nastavu koja ne postiže zadovoljavajuće rezultate, moramo menjati tehnike rada. Spremnost za promenu, kritičnost prema sebi i stalno revidiranje postignutog jesu siguran put da svako od nas postane bolji nastavnik.

Kategorija: Izdanja

Prirodne i antropogene turističke vrednosti Novog Pazara, Sjenice i Tutina

Primarni objekt istraživanja ove monografije je područje Novog Pazara, Tutina i Sjenice, njegove fizičko-geografske, turističke, antropogeografske, privredne i ekološke karakteristike. Pod ovim područjem podrazumevamo Novi Pazar kao najveći centar ovog dela Srbije, zatim Sjenica i Tutin koji u svakom pogledu gravitiraju prema Novom Pazaru. Stoga nije moguće izolovano posmatrati (osim delimično u geomorfološkom i klimatološkom smislu) jer su prirodne, a naročito antropogene pojave i procesi tesno povezani, tako da čine jednuneodvojivu celinu koja je u svakom slučaju predmet proučavanja u celini sve tri opštine.