GOST VIJESTI, DIREKTOR BIBLIOTEKE, ELIJAS REBRONJA