Semra Atınç: Seminar,,Biblioteke s posebnim osvrtom na javno bibliotekarstvo u Turskoj"