Kategorije
Preporuke za čitanje

Pretražite srpske biblioteke

Spread the love

Српска дечја дигитална библиотека

Збирка садржи 127 дигиталних копија књига из српске књижевности за децу. Национални уређивачки одбор, састављен од професора књижевности за децу и библиотекара, одабрао је књиге за децу узраста од 3 до 13 година које по свом садржају, уметничким, историјским и књижевним вредностима представљају сам врх српске књижевности за децу. Пројекат је реализован у НБС 2004. године. Издавачи из Србије су, као сарадници НБС у овом значајном националном пројекту, уступили Библиотеци ауторска права за постављање целокупних књига у пуном тексту. Пројекат је проистекао из ширег међународног пројекта Међународна дечја дигитална библиотека (ICDL – International Children’s Digital Library – http://en.childrenslibrary.org), чији је циљ да у периоду од 2002. до 2007. године изгради дигиталну збирку од 10.000 књига за децу на 100 језика света.

ДИГИТАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

Дигитална Народна библиотека Србије изграђена је у складу са принципима отвореног приступа знању и информацијама. Дигитализована грађа из колекција Народне библиотеке Србије представља јавно национално добро.

Digitalna biblioteka grada Beograda

Дигитална Библиотекa Матице српске

Дигитална Библиотека Матице српске (Дигитална БМС) је резултат дигитализације која се одвија од 2006. године као део система заштите старих и ретких публикација у Одељењу заштите публикација, а у сарадњи са Одељењем старе и ретке књиге и легата.

Циљ дигитализације грађе је заштита као и бржи и једноставнији приступ публикацијама, промоција и представљање богатог фонда БМС и стварање нових квалитетних садржаја.
Избор грађе за дигитализацију обављa се према вредности, целовитости, реткости, учесталости коришћења и другим важним критеријумима. Приоритет је дат публикацијама које су описане у редовним едицијама Ћирилске рукописне књиге БМС и Каталог старих и ретких књига БМС као и издањима библиотеке.

Дигитална БМС је данас једна од највећих дигиталних библиотека у Србији. Свакодневно се допуњава новим дигиталним публикацијaма и формирају се нове целине.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *