Kategorije
Odeljenje za dečju knjigu Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za dečju knjigu

Kliknite na sliku

Preporučila Fatima Škrijelj

Kategorije
Odeljenja za odrasle čitaoce Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za odrasle čitaoce

Spokoj engleske provincije narušava svirepo ubistvo. Šerlok Holms prihvata da vrši istragu ubistva iza kojeg stoji nepogrešiva ruka njegovog velikog protivnika, profesora Morijartija.

Priča nas vodi u prošlost u zabačene rudnike u Americi, gde tajno udruženje seje strah među stanovništvom, dok mu jedan čovek ne stane na kraj.

Kakva je povezanost između ovih činjenica i događaja, saznaćete u “Dolini straha”.

Preporučila Anisa Karaahmetović Fetahović

Kategorije
Odeljenje za dečju knjigu Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za dečju knjigu

Snežana i sedam patuljaka

Kliknite na sliku
Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо часопис лист за шалу и забаву ”Зоља”.

Kategorije
Odeljenja za odrasle čitaoce Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za odrasle čitaoce

Kora“ je zbirka pesama srpskog modernističkog pesnika Vaska Pope iz 1953. Zbirka se sastoji iz četiri pesnička ciklusa: Opsednuta vedrina, Predeli, Spisak i Daleko u nama. U Kori je data vizija čoveka u desakralizovanom kosmosu, u svetu bez središta i osovine, suočenog sa besmislom, pretnjom, sa čudovištima u svakodnevosti, kao i vizija čoveka koji insistira na svojoj ljudskosti, koja je njegova jedina odbrana, jedino opravdanje i jedina mogućnost sagledavanja smisla u nesmislu.

Preporučila Mesriha Kardović

Kategorije
Odeljenje za dečju knjigu Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za dečju knjigu

Kliknite na sliku

Preporučila Fatima Škrijelj

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku (16)

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” predlažemo časopis za književnost, nauku i društveni život Otadžbina (1875-1892) koji je izlazio s prekidima u Beogradu od 1875. dо 1892. godine pod uredništvom Vladimira Đorđevića.

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja

Kliknite na sliku
Kliknite na sliku

Preporučio Zoran Glođović

Kategorije
Odeljenja za odrasle čitaoce Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za odrasle čitaoce

Ožalošćena porodica” je zanimljiva komedija o jednoj “ožalošćenoj” grupi ljudi koja iščekuje nasledstvo i uveliko deli blago koje nije dobila. U ovom komediografskom delu pisac je dao galeriju lica male pameti koja se takmiče lažima i cinizmom – na čelu sa sjajnom ostvarenim likom Agatona, koji je među njima najviše dinamična ličnost, što znači s najviše plastičnih osobina hipokrizije i beskrupuloznosti kakve može imati jedna mala ali i lukava pamet.

Preporučila Mersiha Kardović

Kategorije
Odeljenje za dečju knjigu Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za dečju knjigu

Kliknite na sliku

Preporučila Fatima Škrijelj