Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku (5)

Iz digitalne zbirke Biblioteke Sarajevo predstavljamo list za pouku i zabavu

Behar : list za pouku i zabavu / vlasnik Adem aga Mešić ; odgovorni urednik Safvet beg Bašagić
God. 1, br. 1 (1. maj 1900)-god. 12, br. 2 (dec. 1911)
Sarajevo : [s. n.], 1900-1911 (Sarajevo : Štamparija Riste Savića i druga)
30 str.
Dva puta mjesečno
Napomene: Odgovorni urednici od br. 1 (1901) Edhem Mulabdić, od br. 1 (1906) H. [Hadži] M. [Mehmed] Džemaluddin Čaušević, od br. 1 (1907) Šemsibeg Salihbegović, urednik od br. 1 (1908) Ljudevit Dvorniković, odgovorni urednik Šemsibeg Salihbegović, od br. 1 (1910) Hamid Šahinović Ekrem. Štamparija od br. 1 (1905) Islamska dionička štamparija, Sarajevo
Izvor: http://digital.bgs.ba/behar-list-za-pouku-i-zabavu-urednik-safvet-beg-basagic/

http://biblioteka-np.org.rs/2016/index.php/serie-a-2/279-casopisi