Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja

Kliknite na sliku
Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku

Домаћица
Часопис Београдског женског друштва и његових подружница. Излазио је једном месечно, двомесечно и тромесечно. Основан је 1879. године, а одржао се све до почетка Другог светског рата, док током Првог светског рата није излазио. Пратио је рад женских друштава, информишући јавност о њиховим активностима, записницима са седница и извештајима о раду, а садржао је и прилоге из књижевности и васпитне прилоге. Оснивање овог часописа иницирала је Катарина Миловук, управница Више женске школе, која је заслужна и за оснивање Београдског женског друштва. Иако су припаднице овог друштва сматрале да су жене једнаке мушкарцима, оне су ипак биле традиционалистичких и конзервативних схватања, што се огледа и у садржају часописа у коме се истиче да је примарна улога жене улога мајке и васпитачице и да јој је место у кући, уз децу и мужа. Садржај часописа биран је по угледу на светске часописе, гајио је „култ женствености“ , али се не заобилазе ни феминистичке теме, као и вести о женским покретима широм света.

Izvor: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_174

Preporučila Valerija Stefanović

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja

Kliknite na sliku
Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku

(Двадесети)XX ВЕК – часопис за књижевност, науку, уметност и друштво. Власник је био “Геца Кон”. Уредник Ранко Младеновић. Часопис је излазио месечно (осим јула и августа), од јануара 1938. до маја 1939. године у Београду. Часопис је био субвенционисан од Владе Југословенске радикалне заједнице, како би спровео “културну диктатуру”.

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku

“Данас” је био књижевни часопис. Излазио је од јануара до маја 1934. године, једанпут месечно у Београду. Власници и уредници су били М. Крлежа и М. Богдановић. Часопис је имао угледне сараднике из целе Југославије. Сарадници: А. Цесарић, Бранко Гавела, Крсто Хегедушић, Веселин Маслеша, Чедомир Миндеровић, Коча Поповић, Марко Ристић.

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” Pastir : list za nauku i književnost duhovnog sadržaja – 1868
izdaje i uređuje Nikola Popović
Beograd : Nikola Popović, 1868-1870 (Beograd : Štamparija Nikole Stefanovića)
1868

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja

Kliknite na sliku
Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja

Kliknite na sliku
Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо лист за питања филмске уметности и културе ”Филм”. Главни и одговорни уредник био је Александар Вучо. Новине Савеза филмских радника Југославије излазиле су од 1950. до 1952. године у Београду, месечно, а касније и два пута месечно.

Preporučila Valerija Stefanović

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja


Kliknite na sliku

Preporučio Zoran Glođović