Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо часопис лист за шалу и забаву ”Зоља”.

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku (16)

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” predlažemo časopis za književnost, nauku i društveni život Otadžbina (1875-1892) koji je izlazio s prekidima u Beogradu od 1875. dо 1892. godine pod uredništvom Vladimira Đorđevića.

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja

Kliknite na sliku
Kliknite na sliku

Preporučio Zoran Glođović

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku (15)

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије за данас вам предлажемо часопис ”Вила” (1866-1868) – листа за забаву, књижевност и науку. Оснивач и уредник ”Виле” је био Стојан Новаковић. Излазила је једанпут недељно и доносила је првенствено прилоге књижевне садржине, приказе нових књига или нових бројева појединих листова. За сараднике је имала Лазу Костића, Ђуру Даничића, Љубу Ненадовића, Милана Милићевића и др.
Izvor: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_0061
Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja

OSNIVAČI PRIRODNIH NAUKA – Milutin Milanković

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku (14)

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије за данас вам предлажемо часопис за филозофију, књижевност и уметност Истока ‘’Културе Истока’’(1984-1992).
Радови у часопису дотицали су се најразличитијих тема, од религије, језика, историје, преко позоришта, борилачких вештина, све до мистицизма, медицине и астрологије.
Izvor: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_21480
Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja (9)


Preporučio Zoran Glođović

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku (13)

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо илустровани лист за забаву и поуку ”Српска Зора” који је излазио месечно, од 1876. до 1881. године у Бечу.
Лист доноси бројне прилоге из домаће и стране књижевности, путописне репортаже, историјске расправе, као и вести о културним збивањима у Србији.
У рубрици “Прегледне белешке” излазиле вести о излажењу нових књига и листова у Србији.
Сарадници су били Јован Јовановић-Змај, Ђура Јакшић, Лаза Костић, Стојан Новаковић, Милан Јовановић-Батут, Бранко Мушицки и др.

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku (12)

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” predlažemo “Starmali” : humoristično-satirički list koji je izlazio, od 1878. do 1889. Godine.
Urednik časopisa bio je Jovan Jovanović Zmaj

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja

Odabrane komedije – Branislav Nušić

NEBESKA MEHANIKA – Milutin Milanković

ISTORIJA ASTRONOMSKE NAUKE – Milutin Milanković

Preporučio Zoran Glođović