Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja (7)


Preporučio Zoran Glođović

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku (11)

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо илустровани, уметнички часопис ”Уметнички преглед” који је излазио у Београду, од 1937-1941. Часопис је обухватао широку област културе, ликовних уметности, архитектуре, урбанизма, нумизматике, објављивао је чланке из историје уметности, пратио изложбе код нас и у свету. Покретач и уредник часописа био је Милан Кашанин.
Уређивачки одбор чинили су Павле Васић, Миодраг Грбић, Ђорђе Мано Зиси, Предраг Милосављевић, Јозо Петровић

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Nekategorisano Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku (10)

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо лист за забаву, поуку и књижевност ”Бранково коло”. Часопис је излазио од 1895-1903. године.

У двадесет година излажења овај лист за лепу књижевност је окупљао књижевнике и културне раднике из свих наших крајева. Успешно уређиван, са разноврсним прилозима из домаћих и страних књижевности, имао је углед једног од наших најбољих књижевних листова.
Сарадници су били Јанко Веселиновић, Радоје Домановић, Јован Дучић, Ксавер Шандор Ђалски, Војислав Илић, Јован Илић, Милета Јакшић, Јован Јовановић Змај, Стеван Луковић, Стеван Владислав Каћански, Мирко Королија, Ђорђе Магарашевић, Симо Матавуљ, Антун Густав Матош, Стојан Новаковић, Бранислав Нушић, Тихомир Остојић, Сима Пандуровић, Вељко Петровић, Милорад М. Поповић, Ђорђе Поповић Даничар, Јаша Продановић, Светолик Ранковић, Аница М. Савић, Милан Савић, Исидора Секулић, Стеван Сремац, Борисав Станковић, Јован Сундечић, Иво Ћипико, Иринеј Ћирић, Владимир Ћоровић, Светозар Ћоровић, Милан Ћурчин, Милутин Ускоквић, Марко Цар, Алекса Шантић, Јован Ђорђевић, Тихомир Ђорђевић, …

https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/brankovo_kolo

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku (9)

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо илустровану ревију
”Жена и свет” која је излазила у периоду између два рата и бавила се еманципацијом жена и њиховим положајем у душтву. Часопис је излазио од 1925-1941. године. Власници су били Милош Софреновић, Павле Грегорић и Марија Обрадовић.

Klikinite na sliku

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо лист за шалу и сатиру ”Геџа” који је излазио 1892-1895.године. Сарадници су били Јован Скерлић, Милорад Митровић, Миле Павловић, Риста Одавић и др.

Kliknite na sliku

Preporučila Valerija Stefanović

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Nekategorisano Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja (6)

Preporučio Zoran Glođović

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka Naučnog odeljenja (5)

Kliknite na sliku
Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku (8)

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо ”Мисао” књижевно-политички часопис, чији су уредници били Сима Пандуровић и В. Живојиновић.

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka Naučnog odeljenja (4)


Kliknite na sliku za čitanje

Kliknite na sliku za čitanje

Preporučio Zoran Glođović

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku (7)

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” predlažemo list za pravne i državne nauke sa početka prošlog veka.

Branič : list za pravne i državne nauke : organ Udruženja javnih pravozastupnika u Srbiji – 1901
vlasnik Udruženje javnih pravozastupnika u Srbiji ; odgovorni urednici Milan St. Marković i Đorđe A. Nenadović
Beograd : Udruženje javnih pravozastupnika u Srbiji, 1887-1906;1925-1941 (Beograd : Štamparija Zadruge štamparskih radenika i Zakupna štamparija J.J. Medecijana i Kimpanovića)
1901
Izvor: http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/zbirka/novina/branic-1887-1941

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” predlažemo list za zabavu.

Zvezda : list za zabavu – 1898
vlasnik i urednik Janko M. Veselinović
Beograd : Janko M. Veselinović, 1894;1898-1901 (Beograd : Štamparija Petra K. Tanaskovića)
1898
Izvor: http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/zbirka/novina/zvezda-1898-1901
Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku (6)

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо “Јавор”- лист за забаву, поуку и књижевност који је изашао 1862. године под уредништвом Јована Јовановића – Змаја. Излазио је до 1863. године када су га његови покретачи (Змај и Ђ. Поповић) обуставили и уступили место “Даници”. Након једанаест година поново је покренут 1874.

Од бр. 1 (1878) власник Јован Јовановић-Змај
Од бр. 1 (1877) издаје Лука Јоцић; од бр. 1 (1890) издање и штампа А. Пајевића; од бр. 1 (1893) издање и штампа Јове Карамате, Земун
Уређују: од бр. 1 (1889) Илија Огњановић и Јован Грчић; од бр. 1 (1891) Илија Огњановић; од бр. 1 (1893) Данило А. Живаљевић
Штампарије: од бр. 1 (1877) Штампарија А. Пајевића; од бр. 42 (1888) Штампарија дра Павловића и Јоцића; од бр. 1 (1890) Штампарија А. Пајевића; од бр. 1 (1893) Штампарија Јове Карамате, Земун
Од бр. 1 (1876) излази сваке недеље
Први број “Јавора” изашао је 1862. године под уредништвом Јована Јовановића – Змаја. Излазио је до 1863. године када су га његови покретачи (Змај и Ђ. Поповић) обуставили и уступили место “Даници”. Након једанаест година поново је покренут 1874. Због тога последња година 1893. има обележено 22. годиште у које су урачунате и оне године “Јавора” које је Змај уређивао. У последњем броју Данило Живаљевић обавештава читаоце да је све рукописе предао новом издавачу Јови Карамати. У бр. 36 (1876) издавачи обавештавају читаоце да због слабог оѕива публике одлажу даље излажење листа. Тако је са бр. 36 од 5. септембра 1876. “Јавор” привремено престао да излази. Обновљен је 1877. год.
Излази 1, 10. и 20. дана сваког месеца
Izvor: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_247

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо лист за књижевност, културу и друштвена питања

Босанска вила је био босанскохерцеговачки лист за књижевност, културу и друштвена питања, и један од најстаријих часописа те врсте у Босни и Херцеговини. Као сараднике је окупљао младе српске, хрватске и муслиманске писце, одбацујући националну искључивост и проповједајући српскохрватско културно јединство. Издавач часописа је Српско просвјетно-културно друштво Просвјета из Сарајева, а први главни и одговорни уредник био је Божидар Никашиновић.
Као уредници или чланови редакције, поред побројаних, у креирању часописа учествовали су Димитрије Митриновић, Владимир Ћоровић, Алекса Шантић, Светозар Ћоровић, Јован Дучић, Осман Ђикић, Милан Прелог, Петар Кочић, Светислав Стефановић, Јован Максимовић, Вељко Петровић, Марко Цар, Симо Ераковић, Сима Пандуревић, Милорад Павловић, Пера Талетов, Исидора Секулић, Иво Андрић и Тин Ујевић. Лист је излазио пуних 29 година, сваких 15 дана – све до почетка Првог свјетског рата.
Izvor: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/bosanska_vila