Kategorije
Naučni radovi Novi Pazar Preporuke za čitanje

Etimološko porijeklo naziva pojedinih naseljenih mjesta u Novom Pazaru (O, P, R)

Autori: Ismet Rebronja, Elijas Rebronja

O

Odojeviće, selo u novopazarskoj opštini. Pominje se 1571. kao Hodojević (Zirojević O, Trgovište, Novopazarski zbornik XVIII, 46). Ime mjesta potiče od oznake za mir, odmor, predah, što asocira kao da se Odojeviće nalazilo na nekom putu gdje je bila stanica za odmor putnika i konja koji su se ljeti mogli napasti trave, a zimi najesti zobi ili se tu moglo kupiti zob. U svakom slučaju ime Odojevića potiče od: hodină (rumunski) mir, predah, odmor, što je pozajmljenica iz: odihnuti, odahnuti, otdyh (ruski) odmor. U Rumuna se hodină čuje i kao odihnă ili odină. Riječ odihna ili odină. Riječ odihna kao imenica se izgubila, ali je sačuvana u selu Odojeviće preko vlaške stočarske populacije. To će reći, Odojeviće: odmor, predah. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Kategorije
Naučni radovi Novi Pazar Preporuke za čitanje

Etimološko porijeklo naziva pojedinih naseljenih mjesta u Novom Pazaru (K, L, M, N)

Autori: Ismet Rebronja, Elijas Rebronja

K

Kašalj, selo u novopazarskoj opštini. Od kasьlъ (praslovenski); kāsate (staroindijski) kašlje (Skok II, 59). Ime potiče od velikog kašlja, pertussis, koji je liječen provlačenjem djece kroz rupu na šupljem stablu ili kroz kakav otvor na stijeni tri puta. Najčešće je provlačenje obavljano preventivno, ali i za ublažavanje bolesti. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Kategorije
Novi Pazar Odeljenje za staru, retku i orijentalnu knjigu

Leksikon poznatih imena u historiji Novog Pazara (1461-2018)

559-ti rođendan Novog Pazara

Novi Pazar je historijsko ime grada koje, po jednoj od više pretpostavki, potiče od kovanice Yeni Pazar, što znači „novi“ i „pijaca ili pazar“. Novopazarci svoj grad najčešće zovu Šeher (tur. şehir; per. شهر / šahr), imenom koje je gradu dao njegov osnivač Isa-beg Ishaković.

Kategorije
Medijske objave Novi Pazar

SEDI KUĆI I SAVI SE SPOT ( COVID SONG )

Kategorije
Naučni radovi Novi Pazar Preporuke za čitanje

Etimološko porijeklo naziva pojedinih naseljenih mjesta u Novom Pazaru (I, J)

Autori: Ismet Rebronja, Elijas Rebronja

I

Izbice, naseljeno mjesto kraj Novog Pazara. Pominje se u zapisima još 1455. godine. Etimološki naziv potiče iz praslovesnkog *jьstъba; ruski: izbá; poljski : izba; a odnosi se na manju sobu, ostavu koja se dobija stavljanjem stuba na sredini prostorije. Svakako da se naziv Izbice vezuje i za štalu jer su nekada kuće građene nad izbom. Izba je bila prostorija u kojoj je držana stoka, sa tim da se u jednom dijelu izbe nalazio trap, u koji je smještan najčešće krompir (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

J

Jaklja, erozivna strmina na desnoj obali Jošanice (N. Pazar), čije podnožje je bilo naseljeno muhadžerskom beskućnom populacijom. („Jarum Jaklja, visoka planina”, u Novom Pazaru). Jaklja, nastalo kao adaptacija od: yıkı (turski) ruševina = tlo koje se ruši / zemljište padu sklono/erozija. Epitet jarum, takođe u vezi erozije, od: yarık (turski) napuklina. Jaklja: urvina. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Jalija, naselje u Novom Pazaru, čije ime upućuje na obalu, prazan prostor pored rečne obale. Jalija može biti i pusta ledina na periferiji grada. Etimološki vodi porijeklo od turskog yalı ≃ grč. aigialós. Jalija : obala.  (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Janča, naselje pored Novog Pazara dobilo ime po ličnom imenu Janča. Janča je slovenskog porijekla i upućuje na sibirsko Janča – ime jednog od tadašnjih vladara. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Jelačiće, mjesto naseljeno kraj Novog Pazara. Naziv mjesta upućuje na crnogorično stablo (Abies alba) iz porodice jela (Abietaceae); čam. Etimološki upućuje na praslovensko  * (j)edla, poljsko  jodła ← ie. Ne treba isključiti i vezu između Jelačića i jelena, jelen, u srodstvu sa: olenƄ (ruski) jelen. Jelačiće, mjesto nastanjeno jelenima koji žive u šumama zlatkastih jela. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Jermiše, mahala u Novom Pazaru. Na Jermišama malo groblje i nišan iz 1504. godine, ali nečitkog imena koje je izbrisano usled atmosferalija (Mujezinović M, Islamski epigrafski spomenici, Novopazarski zbornik I, 145, 149, N. Pazar, 1977). Jermiše, adaptacija od: jirmi (turski) dvadeset + šehit (turski) heroj, kao dio legende gdje je umrlo 20 turskih ranjenika iz kosovskog boja te tu i ukopano (Mušović E/Vujović S, Džamije u Novom Pazaru, 38, N. Pazar, 1992). Jermiše, malo trouglasto groblje u Hercegovačkoj ulici u Novom Pazaru, prvobitno ime: Irmišler (turski) sišli su (Kazivanje Omer-efendije Koničanina, u: Radović M, Efendijina sećanja, 92, Novi Pazar, 1998). Tursko yirmi (= 20) + şehit (= mučenik) kao da je bliže ethnosetymonu. Efendino yrmişler (= sišli su) nije jasno, mada pluralni sufiks ler upućuje na završetak kao i u Gazilar (= ime groblja u N. Pazaru). Na nišanu iz 1504. godine se još pale svijeće i ostavljaju novčići, a u junu 1995. godine, uz dogorelu svijeću, vidio sam jednu marku i jedan dinar zvani Avramov. Priča se da se s toga mjesta noću čuje hučanje. Ispod groblja se nalazi jedna tekija u dvorištu privatne stambene zgrade. Nije isključeno da Yrmişler/Yrmişlar, potiče od: ermiş (turski) svetac, iz: erēmia (grčki) pustoš/usamljenost (= pustinja = pustinjak = isposnik) = dobri čovjek = dobri ljudi = derviši = dobrište. Po svoj prilici da je nišan iz 1504. bio podignut nekom šejhu te da je Jermiše dobilo ime po njemu i njegovoj tituli vezanoj za mistiku i asketizam. Jermiše: kod dobrog čovjeka / kod dobrih ljudi. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Jošanica je naselje u Novom Pazaru kroz koje protiče i istoimena rijeka Jošanica. Ime Jošanica se sreće širom Balkana, te se tako često pominje u mnogim krajevimna (Jošanica, Konjic, BiH; Banja Jošanica, Srbija; Jošanica, Peć; Jošanička Banja; Jošanica, Žagubica; Manastir Jošanica, Jagodina; Gornja Jošanica, Sarajevo…). Možda se ime ovoga naselja vezuje za bot. stablo (Alnus glutinosa) iz porodice breza (Betutaceae); jalša, jelša, jova ili joha. Etimološki naziv kao da potiče od starijega *jeoha ← prasl. *elьxa, *olьxa (rus. ól'xa, polj. jelsza), lit. alksnis ≃ lat. Alnus. Može da ima veze, po Skoku, sa toponimima Jelah, Jelašnica, a može se vezivati i za toponim naselja: Jȏhi, Duga Resa; Jóhovec, Ivanić Grad;

Jóšāni, Korenica; Jòšavica, Petrinja. Crna joha je raširena po čitavoj Evropi. Raste pretežno u nizijama, uz obale potoka, reka i močvara. Uglavnom se nalaze do 1000 m nadmorske visine. Raste na vlažnim i humusnim tlima, pod uticajem podzemnih i poplavnih voda.

Joha se vezuje i za Kelte i keltsku religiju po kojoj su prirodne i natprirodne sile nastanjivale drveće. Drvo po imenu joha za Kelte je povezivalo muške i ženske principe i pomagalo stvaranju ravnoteže. Po irskoj legendi, prvi je muškarac bio stvoren od drveta johe.

Jošanica dakle od johe, drveta koje raste na močvarnim predjelima, pored rijeka i potoka. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Jasenovik, naselje u novopazarskoj opštini, sasvim  jasne etimologije. Naziv potiče iz praslovenskog  *asenъ; ruskog  jásen’ i poljskog jasion a odnosi se na listopadno stablo (Fraxinus excelsior) iz porodice maslina (Oleaceae) sivkasto-zelenkaste kore, bijela drveta, s lišćem nalik peru. Onomastikom veliki broj naselja nosi naziv po jasenovim šumama.  Jasenovik : jasenova šuma. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Kategorije
Naučni radovi Novi Pazar Preporuke za čitanje

Etimološko porijeklo naziva pojedinih naseljenih mjesta u Novom Pazaru (G, H)

Autori: Ismet Rebronja, Elijas Rebronja

G

Goševo, naseljeno mjesto u blizini Novog Pazara, ispod Jeleča. Naziv potiče od praslovenskog *Goševb, *Gošb, – evo prema *se(d)lo ‘selo’. Naziv ukazuje i na moguću hipokoristiku na š od složenih imena sa Gost-, < God-, ili skraćenje od imena Dragoš, Bogoš…Interesantna je veza Goševa kod Novog Pazara, sa imenom mjesta Goševo u Belorusiji ili Goševa u Makedoniji. U praslovenskom* gǫsь (ruski gus’, češki hus), litvanski žąsis← ie. *ghans- lat. anser, grčki khḗn) upućuju na divlju pticu, divlju gusku. Još interesantnija je daleka veza sa goshawk : ptica iz porodice grabljivica, jastreb kokošar. Preko ptice i praslovesnkog *gǫsь dolazimo do sela Goševa u brdima koje liči na gušavu pticu, tj. spoljašnje proširenje na vratu. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Grab, selo u novopazarskoj opštini, na planinama Golije. Razumljiva semantika na grab: carpinus. U srodstvu sa: graben (rumunski) strana, strmina, padina. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Grubetiće, je naziv naseljenog mjesta pored Novog Pazara. Naziv potiče od starog dubrovačkog roda Ranjine koji su se prezivali Grubetići i koji su živjeli starinom u selu. Etimološki naziv upućuje na praslovenski i staroslovenski  grǫbъ ; ruski : grúbyj; poljski greby; litvanski grubti: otvrdnuti. Grẉb pridjev – Grubetiće ono koje je hrapavo, bez glatkoće i mekoće. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Gluhavica, selo u novopazarskom kraju, u srednjem vijeku poznata po rudniku gvožđa i kao sjedište rudarske uprave poznato pod imenom Gluha Vas. Od: glušina (bošnjački) zabačeno mjesto; glušina (makedonski) njiva zarasla u korov, iz gluh (praslovenski) gluh, nijem, miran, koji ne daje glasa + vas: selo, iz: v s (praslovenski) naselje koje ima svoga starješinu. (Vidi: K. Kostić, 27; Skok I, 572, III, 567). Dakle, vas: selo, a gluha dolazi od zabačenog i nepristupačnog mjesta, mjesta do kojeg se teško dolazi zbog prirodnih prepreka. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

H

Hadžet, je naziv naselja u Novom Pazaru koje je ime dobilo kako legenda kaže tako što su tri pašine ćerke,  Altuna, Hadžira i Halima, lepotice, rođene i rasle u Novom Pazaru, ostale neudate pa su se dogovorile pred smrt da  svoje bogatstvo ostave u dobrotvorne svrhe. Hadžira je dala zemlju za gradsko groblje, pa se taj deo nazvao a i danas se zove Hadžet po Hadžiri. Možda se može dovesti u vezu i sa tur. ← arap. al-ḥaǧär al-̔äswäd: crni kamen. Interesantna je i veza sa turskim hacet : želja ili potreba, kao i sa turskim hâcet namazı : namazom želja. Smatra se da su ljudi nekada imali posebno brdo pored grada sa kojeg su upućivali želje za svoje potrebe. Na tom brdu su na drveću kačili svoje zapisane želje. Takva mjesta su nazivana hadžettepe : brdo želja; otuda i pored naselja Hažet brdo Tepe. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Hendek, je naselje u Novom Pazaru. Ime je dobilo po vojnom rovu oko zidina utvrđenog grada (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Hotkovo, je naseljeno mjesto kraj Novog Pazara. Isti naziv Hotkovo postoji i u Rusiji. Naziv upućuje na hodanje, koračanje, pješačenje. Etimološki naziv dolazi iz praslovenskog i staroslovenskog xodъ što označava put. U ruskom jeziku xod, poljskom chód također upućuju na Hotkovo. Hotkovo mjesto kroz koje je prolazio put koji je nekada vodio ka Pazaru i gdje je bilo dosta vruće za hodanje (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Kategorije
Naučni radovi Novi Pazar Preporuke za čitanje

Etimološko porijeklo naziva pojedinih naseljenih mjesta u Novom Pazaru (D)

Autori: Ismet Rebronja, Elijas Rebronja

D

Deževa, selo kod Novog Pazara. U srodstvu sa: dieža (slovački), deža (ruski) naćve (Vasmer I, 494); dzieza (poljski) hljeb, Teig (germanski) tiesto (Bruckner, 112) deža (slovenački) čabrica, dežela (slovenački) zemlja, deželan (slovenački) stanovnik sela; deža (praslovenski) drvena zdela za čuvanje žitnog zrna (slownik praslowianski III, 197, Wroclaw, 1979); dezsa (mađarski) kaca, (Hadrovicz, 105); deja (rumunski) drveni sud / kaca (Tomici, 300). To ukazuje da je u Deževi bila glavna ekonomija i glavna ostava žita i mlečnih proizvoda kao i mesto odakle se raznosio hleb u doba Nemanjića kada su u dolini Raške imali prestol. Deževa = magacin / ekonomija / izdržavalište / državina / hrana. Deževa (bukvalno) hrana. U daljem srodstvu sa deça (staroindijski) mesto/ selo/ grad/ država (Korčegina, 287). Deževa = skladište hrane. Samo deža je u srodstvu i sa: dažd (=kiša) = doždb (ruski) = deszcz (poljski) kiša, dež (slovenački) kiša, deževen (slovenački) kišovit, dezenvica (slovenački) kišnica, u daljoj vezi sa: dyaus (staroindijski) nebo. Zapravo, sve što je vezano za dežu je vlažno i uskislo kao tiesto, bilo da se radi o samom tijestu, sadržini uskislog voća u kacama (a zbog toga se u takvom sudu drži uskisla deža i kaca je ima ime deža te i ekonomija), ili pak da se radi o vazda vlažnom zemljištu. Da bismo posve shvatili etymon Deževa, valja uzeti u obzir i: diz (persijski) grad / tvrđava, (Škaljić,221), teichos (grčki) mur zlepiony, degdhi (staroindijski) lepi/ maže (Bruckner 112), Zeigel (germanski) cigla / opeka / crep, Teigel (germanski) tiganj/ lonacza livenje metala, Tieg (germanski) testo, testa (latinski) od zemlje / žara / ljuska kore (Divković, 1060), teren (grčki) gladak / mek / nežan, terra (latinski) zemlja. Zapravo, deza je sve ono što je od zemlje i meko kao testo, što se može pretvoriti u lonac ili opeku, ili malter za zid te i grad / utvrda.Ne može se reći da je blizina postenjske tvrđave uticala na ime Deževa, ali ostava / žitni magacin, kace, ekonomija; jeste. Deževa: hlebište / žitna ostava / kace / hrana. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Dohoviće, selo u novopazarskoj opštini, administrativno: Dojeviće. Selo se izgleda nalazilo na putu za karavane. Na tom mjestu su putnici sa povorkama konja odmarali. Tu su konji mogli piti vodu i pojesti obrok trave ili zobi. Tu pogodnost daje uliv Ljuske rijeke u Rašku i sama obala Raške. Na to ukazuje i ime sela Odojeviće, ranije Hodojević, kao i: hodină, odihnă, odina (rumunski) odmor, predah, što je pozajmljenica iz slovenskog jezika (odahnuti, otdyh u ruskom). Izgleda da se odihnă proizišla iz: od + dih (dah), te se i nas odmor zvao odyh, pri čemu je u Odojeviće ostalo a u Dojeviće ispalo početno o . Po tome Dojeviće: odmor, predah. Pominje se 1455. godine (Novi Pazar i okolina, 112). (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Dolac, naziv mjesta u novopazarskoj opštini koji upućuje na manju krašku udolinu. Etimološki potiče od praslovenskog i staroslovenskog dolъ; ruski: dol; polki: dół ← ie. *dhol – grč. thólos: kupola, got. dals: dolina. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Kategorije
Naučni radovi Novi Pazar Preporuke za čitanje

Etimološko porijeklo naziva pojedinih naseljenih mjesta u Novom Pazaru (C, Č, Ć)

Autori: Ismet Rebronja, Elijas Rebronja

C

Cokoviće,  kao mjesto pored Novog Pazara ima dosta nejasnu etimologiju u nazivu. Kroz selo je nekada prolazio stari dubrovački put, a uz Dubrovčane dolazile i riječi pa tako i naziv za kosa : kos ili ćok : cok. Budući da u Cokoviću a posebno oko ostataka crkvina i ispod brda Coković ima dosta kosova otuda moguće da je Cokoviće ime dobilo po  ptica pjevačici (Turdus merula), mužjaku crne boje i žutog kljuna. Naziv mjesta nije daleko ni od turskog çok : cok : mnogo, suviše a budući da je u mjestu bila i agina kula otuda bi Cokoviće bilo mjesto u kojem ima suviše kosova (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Č

Čarovina, selo u novopazarskom kraju, na Donjoj Pešteri. Od čar, vrač: iz čarь (praslovenski) vradžbina, čarobnjaštvo (vidi: Vasmer IV, 317). Čarovina je, izgleda, bila „škola“ gdje su vrači učili vještinu posredovanja između ljudi i bogova u raskošnoj slovenskoj religiji, što okrutni monoteizam, na sreću, nije uspio da posve uništi. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Čmanjci, selo u novopazarsko-tutinskom kraju. Od: čmanjak, vrlo mali čovjek koji ne govori niti diše. („Snijevala sam sinoj čmanjke oko ognjišta, niti dišu, niti što zbore, niti što jedu“, u Bihoru). U vezi sa: malik (slovenački) idol (Jurančić, 359). Očito da je i u selu Čmanjci i u riječi čmanjak, sačuvana uspomena na kućne bogove iz slovenskog politeizma. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Čepelj, jenaseljeno mjesto na obroncima Rogozne, dvadesetak kilometara od Novog Pazara. Ime naselja je veoma interesantno etimološki. Ime mjesta Čepelj postoji i u Hrvatskoj, Mađarskoj, BiH (Čepelj – Žepa), čak postoji i ostrvo Čepelj. Naziv Čepelj dolazi iz mađarskog Csepel i njemačkog Tschepele. U današnjem slovenačkom postoji izraz „mi smo čepelji” što se prevodi  kao  „zagušili smo se – zadihali”. U Mađarskoj Čepelj je okrug, dio neke teritorije. Otuda Čepelj : okrug u okolini Novog Pazara gdje su živeli Čepeljci (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Čerkezmahala, naselje na desnoj obali Raške u Novom Pazaru. Ime potiče od Čerkeza, zakavkaskog naroda, koje su Rusi prognali nakon okupacije njihove postojbine. Od: Čerkez, iz: čarkas (osetinski), od: cärkäs (staroturski) orao (Vasmer IV, 344). (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Ć

Ćukovac, naselje u Novom Pazaru; naselje u Bijelom Polju. Po svoj prilici da se radi o mjestu gdje su pasli magarci, magarište. Na to ukazuje: ciuco (talijanski) magarac. Ime kao da potiče iz romanske nomenklature, možda i od Vlaha. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Ćeremidžinica, mjesto kraj Novoga Pazara gdje se vadila ilovača za izradu keramike. Ćeremida je naziv za starinsku vrstu crijepa koja se izrađivala od gline koja se oblikovala u posebnom kalupu, a onda najčešće pekla na suncu. Naziv dolazi od turske riječi keremid ili grčkog kéramos što označava glinu za izradu keramike. Ćeremidžinica je mjesto gdje se vadila glina od koje se pekao crijep. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Kategorije
Naučni radovi Novi Pazar Preporuke za čitanje

Etimološko porijeklo naziva pojedinih naseljenih mjesta u Novom Pazaru (B)

Autori: Ismet Rebronja, Elijas Rebronja

B

Babrež, selo u novopazarskom kraju. Vjerovatno od: băbar (rumunski) oženjen čovjek. Po tome bi Babrež dobio ime prema najstarijem sinu kojeg su oženili, odijelili i dali mu imanje na tom potesu. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Belanska,  selo u podgrađu grada Jeleča, južno od Novog Pazara. Ime sela Belanske kao da čuva prvobitno ime Blezo za Jeleč, u vezi sa: belua (latinski) zvijer, možda i lovište. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Bagri, naselje kod Sopoćana. Naziv potiče od drveta bagrem, jer je prostor obrastao ovom vrstom drveta. Bagrem je drvenasta biljna vrsta (Robinia pseudacacia) sjevernoameričkog porijekla iz porodice mahunarki (Papilionaceae), bijela mirisna cvijeta; bijeli bagrem. Bagri se može preko bagrema dovesti u vezu i sa praslovenskim i staroslovenskim bagrъ (rus. bágor) ≃ grč. phṓgein: peći; mesto na kome se pekla hemijska supstanca od kore kojom se dobijala crvena nijansa; purpur, rumenilo.   (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Bajevica, se kao naseljeno mjesto pominje još 1455. godine pod nazivom Bajev potok. Naziv se vezuje za lično ime Baja, što opet upućuje na hipokoristiku od brat, a još bliže na starog oca. Interesantna je veza i sa regionalnim nazivom za  konjski pokrivač od abe koji se stavlja pod sedlo; aba, baja.  (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Batnjik, je naziv naselja u Novom Pazaru čije se porijeklo može vezati za zvuk što se čuje od bata, udara konjskih kopita. Inače se topot konjskih kopita i vojski koje su dolazile čuo najčešće, upravo iz tog pravca. Potiče od turske riječi bastı ← basmak : udariti, toptati, pritiskati, nastupiti, pojaviti se. Bahat, lupa udaranja vojničkih koraka u organizovanom kretanju takođe se može vezati za porijeklo naziva batnjik. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Bukreš, naselje u Novom Pazaru. Bukreš, Bucurestinum urbs Valachiae (Vuk, Rječnik, 54) = Bucureşti: grad u Rumuniji. Zanimljivo: bucurie (rumunski) veselje, radost; bukur (albanski) lijep; bucium (rumunski) ovčarska sviralja, bucina (latinski) pastirski rog (= truba). U vezi s tim može se pomisliti na: bucolica (rumunski) = bucolica (latinski) pastorala, te i na procesije u vezi s tim koje su se održavale na mjestu koje je moglo biti nazvano Bukreš. Ako se pak uzme u obzir: buca (talijanski) rupa, jama (= otvor), bucca (latinski) obraz (= usta, onda se može pomisliti da Bukreš potiče iz vojničke vlaške terminologije za odbranu u službi Turaka, pa bi: Bukreš bio isto što i šanac. Bukreš : šanac. (Ismet Rebronja, Etymologicon)