Kategorije
Odeljenje za dečju knjigu Preporuke za čitanje

Preporuka za Međunarodni dan dečje književnosti

Knjige za čitanje preporučila: Meleka Župić, Fatima Škrijelj

U svetu se od 1967. godine 2. aprila proslavlja Međunarodni dan dečje knjige. Na taj dan je 1805. rođen Hans Kristijan Andersen, danski književnik i proslavljeni pisac za decu.

Međunarodni dan dečje književnosti se proslavlja sa ciljem da se promoviše dečja književnost i čitanje, kao i da se skrene pažnja javnosti na potrebe najmlađih čitalaca.

Kategorije
Naučni radovi Novi Pazar Preporuke za čitanje

Etimološko porijeklo naziva pojedinih naseljenih mjesta u Novom Pazaru (D)

Autori: Ismet Rebronja, Elijas Rebronja

D

Deževa, selo kod Novog Pazara. U srodstvu sa: dieža (slovački), deža (ruski) naćve (Vasmer I, 494); dzieza (poljski) hljeb, Teig (germanski) tiesto (Bruckner, 112) deža (slovenački) čabrica, dežela (slovenački) zemlja, deželan (slovenački) stanovnik sela; deža (praslovenski) drvena zdela za čuvanje žitnog zrna (slownik praslowianski III, 197, Wroclaw, 1979); dezsa (mađarski) kaca, (Hadrovicz, 105); deja (rumunski) drveni sud / kaca (Tomici, 300). To ukazuje da je u Deževi bila glavna ekonomija i glavna ostava žita i mlečnih proizvoda kao i mesto odakle se raznosio hleb u doba Nemanjića kada su u dolini Raške imali prestol. Deževa = magacin / ekonomija / izdržavalište / državina / hrana. Deževa (bukvalno) hrana. U daljem srodstvu sa deça (staroindijski) mesto/ selo/ grad/ država (Korčegina, 287). Deževa = skladište hrane. Samo deža je u srodstvu i sa: dažd (=kiša) = doždb (ruski) = deszcz (poljski) kiša, dež (slovenački) kiša, deževen (slovenački) kišovit, dezenvica (slovenački) kišnica, u daljoj vezi sa: dyaus (staroindijski) nebo. Zapravo, sve što je vezano za dežu je vlažno i uskislo kao tiesto, bilo da se radi o samom tijestu, sadržini uskislog voća u kacama (a zbog toga se u takvom sudu drži uskisla deža i kaca je ima ime deža te i ekonomija), ili pak da se radi o vazda vlažnom zemljištu. Da bismo posve shvatili etymon Deževa, valja uzeti u obzir i: diz (persijski) grad / tvrđava, (Škaljić,221), teichos (grčki) mur zlepiony, degdhi (staroindijski) lepi/ maže (Bruckner 112), Zeigel (germanski) cigla / opeka / crep, Teigel (germanski) tiganj/ lonacza livenje metala, Tieg (germanski) testo, testa (latinski) od zemlje / žara / ljuska kore (Divković, 1060), teren (grčki) gladak / mek / nežan, terra (latinski) zemlja. Zapravo, deza je sve ono što je od zemlje i meko kao testo, što se može pretvoriti u lonac ili opeku, ili malter za zid te i grad / utvrda.Ne može se reći da je blizina postenjske tvrđave uticala na ime Deževa, ali ostava / žitni magacin, kace, ekonomija; jeste. Deževa: hlebište / žitna ostava / kace / hrana. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Dohoviće, selo u novopazarskoj opštini, administrativno: Dojeviće. Selo se izgleda nalazilo na putu za karavane. Na tom mjestu su putnici sa povorkama konja odmarali. Tu su konji mogli piti vodu i pojesti obrok trave ili zobi. Tu pogodnost daje uliv Ljuske rijeke u Rašku i sama obala Raške. Na to ukazuje i ime sela Odojeviće, ranije Hodojević, kao i: hodină, odihnă, odina (rumunski) odmor, predah, što je pozajmljenica iz slovenskog jezika (odahnuti, otdyh u ruskom). Izgleda da se odihnă proizišla iz: od + dih (dah), te se i nas odmor zvao odyh, pri čemu je u Odojeviće ostalo a u Dojeviće ispalo početno o . Po tome Dojeviće: odmor, predah. Pominje se 1455. godine (Novi Pazar i okolina, 112). (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Dolac, naziv mjesta u novopazarskoj opštini koji upućuje na manju krašku udolinu. Etimološki potiče od praslovenskog i staroslovenskog dolъ; ruski: dol; polki: dół ← ie. *dhol – grč. thólos: kupola, got. dals: dolina. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Kategorije
Naučni radovi Preporuke za čitanje

Đurumlije iz Sandžaka na Galiciji (1916-1917)

Piše: Prof. dr. Redžep ŠKRIJELJ

Na osnovu neobjavljenih izvora iz srbijanskih, turskih, austrijskih i drugih arhiva rasvjetljavamo fenomen muslimanskih dobrovoljaca (volontera). U ovoj studiji, na osnovu arhivske građe i kazivanja suvremenika, govorimo o bošnjačkim ratnicima koji su odvedeni da pišu historiju, a da ‘većina nije ni zemljopis poznavala. Naime, Austro-Ugarska ‘vojska je poslije okupacije regije Sandžak (21. novembra 1915), u intervalu jesen 1916 proljeće 1917, uz pomoć lokalnih aga i begova, sprovela žestoku propagandnu kampanju, nakon koje je u borbu protiv Rusa, na Galicijskifront u Ukrajini, odvela ‘više od 10 hiljada dobrovoljaca starosti između 18 i 50 godina. Okupacijske austro-ugarske vlasti su ulazak Osmanlijske Imperije u Prvi svjetski rat, na strani Centralnih sila, iskoristile za propagandu protiv sila Antante, optužujući ih da su Prvi svjetski rat povele radi uništenja muslimana, proturajući bošnjačkom stanovništvu iluziju o obnovi osmanlijske ‘vlasti u Sandžaku. Drugafaza mobilizacije (1917) opovrgava tvrdnju o „dobrovoljcima” jer je ‘veći dio interniran nasilno. U narodu su pomenuti ratnici ostali poznati kao ..đurumlije”. Većina ih je izginula Hi prebačena na bliskoistočne frontove. U zavičaj se vratio svaki deseti zarobljeni ili preživjeli, što objašnjava ogromnu poratnu depopulaciju muškog stanovništva.

Kategorije
Preporuke za čitanje

Odlasci

Piše: Faiz Softić

Često razmišljam:

Bože Veliki, da li sam bio svjestan koliko je moju majku boljelo kada sam kretao u svijet. Prvi put sa nepunih petnaest godina otišao iz Bihora u Bijelo Polje, pa ponovo sa 19 u vojsku, pa sa 21 u Sarajevo, pa onda rat, pa poslije rata Luksemburg…

Sjećam se: okrenuo bih se, a ona stoji pred kućom kao kip i gleda. Iza nje – nepregledne crnogorične šume i pokoji livadak; stajala je kao uokvirena slika na zidu. Sada jesam svjestan njenog bola, njenih suza, ali – da li sam tada bio?!

Doduše, nikada nije plakala pred djecom dok ih je ispraćala, ali sam je bio sviko: čim raspusti šamiju, znao sam – ona plače.

Bože, oprosti mi ako nisam bio svjestan njene patnje.

Kategorije
Naučni radovi Preporuke za čitanje

Naka Nikšić

Naka Nikšić rođena je 1979. godine u Novom Pazaru, gdje je i stekla početno muzičko obrazovanje. Godine 2015. doktorirala je klavir na Hacettepe Üniversitesi (Turska). Nakon toga, godine 2016., doktorira i u oblasti Metodike nastave muzičke kulture na Univerzitetu u Beogradu. Docent je Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Nastavno odeljenje Novi Pazar) i dobitnik različitih nagrada. Više puta nastupala je na klaviru, solistički i kamerno, u zemlji i inostranstvu. Autor je brojnih radova iz obalsti muzičke pedagogije i etnomuzikologije koji su objavljeni u visoko kateogrisanim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova na više jezika. Pored toga, u vidu projekata i dodataka nastavi muzičke kulture radi i na istraživanju, dokumentovanju, očuvanju, prenošenju i popularizaciji nematerijalne kulture sandžačkih Bošnjaka.

Objavljeni radovi

Kategorije
Naučni radovi Preporuke za čitanje

Mevlud kao riznica jezičnih podataka

Piše: Admir Muratović,

direktor Biblioteke “Behram-beg” u Tuzli

Uvod

Uloga mevluda u tradiciji muslimana je neprocjenjiva. U organiziranju mevluda muslimani na ovim prostorima pokazuju entuzijazam kakav protagonisti iste vjere ne pokazuju gotovo nigdje drugdje u svijetu. Ovakvim programima muslimani izražavaju posebno poštovanje Muhammedu, a.s., obilježavaju njegov rođendan. Također, brojni su i drugi razlozi organiziranja mevluda kod Bošnjaka: sklapanje braka, rođenje djeteta, useljenje u novu kuću, zaposlenje ali i mnogi drugi povodi koji unose veselje u muslimanske porodice i njihove domove.

Leksema mevlud arapskog je porijekla a u naš jezik ušla je posredstvom turskoga jezika. Derivirana je iz glagola walada–yalidu roditi  .(وَلَدَيَلِدُ) Oblik mawlūd (مَوْلُودٌ) particip je pasivni navedenog glagola, u značenju onaj koji je rođen, odnosno novorođenče, dijete. Znatno rjeđe se ova leksema u arapskome jeziku koristi u značenju rođenje (Poslanika, a.s) u odnosu na oblik mawlid مَوْلِدٌ) ). U turskome jeziku, koristi se i oblik mevlid, ali i oblik mevlüt.

Kategorije
Odeljenje za staru, retku i orijentalnu knjigu Preporuke za čitanje

Preporuka Odeljenja za staru, retku i orijentalnu knjigu (3)

Mada je trinaesto stoljeće u književnostima islamskih naroda dominantno obilježeno tesavvufom, u Perziji se javlja jedan pisac bliži životu i njegovim vrijednostima. To je književnik poznat i na Istoku i na Zapadu kao Šejh Sadi. Bilo bi pogrešno odricati Šejhu Sadiju pripadnost tesavvufu, jer je tesavvuf duboko ukorijenjen i u tradiciju i u zbilju tog vremena. Ali, Šejh Sadijevo tesavvufsko poimanje svijeta razlikuje ga od većine savremenih stvaralaca po tome što mu se on slijepo ne predaje, jer uz ideje o vječnom, nudi i svoje sada.

Knjigu za čitanje preporučio: Mensur Zukorlić

Kategorije
Preporuke za čitanje

Nadija Rebronja

Nadija Rebronja je pjesnikinja i esejistkinja rođena 1982. u Novom Pazaru. Doktorirala je književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a predaje književnost na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Dobitnica je nagrade Aladin Lukač za najbolju knjigu autora do 27 godina, kao i Priznanja za poeziju gradonačelnika grada Penonome u Panami. Poezija joj je zastupljena u nekoliko antologija južnoslovenskog i balkanskog prostora i prevođena na engleski, španski, italijanski, francuski, njemački, poljski, turski, persijski, makedonski i slovenački jezik. Govori engleski, španski i turski, a služi se ruskim i arapskim jezikom. Objavila je knjige poezije Ples morima (2008), kao i izbor iz te knjige na španskom jeziku pod naslovom Alfa, Alef, Elif, u Granadi 2011. Ovo je knjiga koja preispituje susret Istoka i Zapada, orijentalnih književnosti i zapadne filozofije, klasične i džez muzike. Njena posljednja knjiga poezije Flamenko utopija objavljena je 2014, a donosi nesvakidašnji koncept jer je odlikuju brojni lirski glasovi koji progovaraju umesto jedinstvenog pesničkog subjekta. Ti glasovi govore o miješanju kultura u umjetničkoj a zatim i u političkoj realnosti, o španskom Al-Andalusu, Orijentu i Evropi, kapitalizmu, tišini i zvuku, i naravno o muzici.

Knjige

Objavljeni radovi

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka Odeljenja za periodiku (3)

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” predlažemo

“Zora”, list za zabavu, pouku i književnost. List je pokrenut u Mostaru 15. aprila 1896. i izlazio, dva puta mjesečno, do kraja decembra 1901. Prva dva godišta uređivali su Aleksa Šantić i Svetozar Ćorović, treće Aleksa Šantić i Jovan Dučić. 1899. godinu uredio je sam Dučić, a 1900. i 1901. Atanasije Šola.

Zora : list za zabavu, pouku i književnost – 1896                                                                    

izdaju i uređuju Aleksa Šantić i Svetozar Ćorović
Mostar : Aleksa Šantić i Svetozar Ćorović, 1896-1901 (Mostar : Štampa Knjižare Pahera i Kisića)
1896.

Periodiku za čitanje preporučila: Valerija Stefanović

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka Odeljenja za periodiku (2)

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” predlažemo humoristično-satirični list sa početka prošlog veka.

Starmladi : humoristično-satiričan list – 1907-08 vlasnik i izdavalac M. Krstonošić ; odgovorni urednik Petar Krstonošić
Novi Sad : M. Krstonošić, 1907-1911 (Novi Sad : Štamparija Deoničarskog društva
1907/08.

Periodiku za čitanje preporučila: Valerija Stefanović