Kategorije
Odeljenje za dečju knjigu Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za dečju knjigu

Kliknite na sliku

Preporučila Nusreta Latović

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” Pastir : list za nauku i književnost duhovnog sadržaja – 1868
izdaje i uređuje Nikola Popović
Beograd : Nikola Popović, 1868-1870 (Beograd : Štamparija Nikole Stefanovića)
1868

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja

Kliknite na sliku
Kategorije
Odeljenja za odrasle čitaoce Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za odrasle čitaoce

Autobiografija jednog od najvecih svetskih naucnika naseg doba, nagradjena prestiznpm Pulicerovovom nagradom! Knjiga koja se u SAD izucava kao obavezna lektira! Istinita prica o srpskom pastiru iz malog sela Idvor koji je postao jedan od preteca ere telekomunikacija.

Kategorije
Odeljenja za odrasle čitaoce Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za odrasle čitaoce

Autobiografiju je Nušić napisao 1924. godine,kada je već bio zreo, ostvaren i ugledan srpski pisac. Po mnogima je ovo Nušićevo najduhovitije delo. Pozicija pisca, uz njegov komediografski dar, presudno je uticala na karakter ovog dela i na piščevu svest o autobiografiji kao književnom ili publicističkom delu.

Retki su naši književnici koji su u formi autobiografije pisali o vlastitom životu, a samo je Nušić u svom životopisu tretirao sebe kao junaka komedije. Upravo činjenica da delo poseduje glavnog junaka i opisuje njegov život kao svojevrsnu pustolovinu svrstava Autobiografiju u lepu književnost, odnosno čini je vrstom romana.

Preporučila Anisa Karaahmetović Fetahović

Kategorije
Odeljenje za dečju knjigu Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za dečju knjigu

Uspavanke su najnežnije pesme kojima se deci daruje radost i spokojstvo. Teško da bi se mogao pronaći nežniji trenutak u odnosu roditelj – dete. Tu nežnost ćete svakako osetiti u stihovima Simeona Marinkovića. Ilustracije je naslikala Vesna Moravić-Balkanski i one, po svom likovnom senzibilitetu, predstavljaju nešto sasvim novo.

Kliknite na sliku

Preporučila Nusreta Latović

Kategorije
Odeljenje za dečju knjigu Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za dečju knjigu

Kliknite na sliku

Preporučila Nusreta Latović

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja

Kliknite na sliku
Kategorije
Odeljenja za odrasle čitaoce Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za odrasle čitaoce

Priča Ivana Galeba je, zapravo priča o vremenu i o onom ja ko-je je nestalo u tom vremenu. Vladan Desnica (1905-1967) je nastojao da pronađe najbolji oblik za tu priču. Otuda mu se nametnula potreba da i čitoaca uvede u probleme vezane za pričanje priča, pošto je samo na taj način mogao da mu pokaže koliko je “šta” u književnosti suštinski vezano za “kako”. Time je Desnica došao u priliku da svoj roman izgradi kao modernu književnu tvorevinu koja neke od najvažnijih ideja u tzv. naukama o čoveku pretvara u romaneskno gradivo na jedinstven način – tako što ih „potapa” u dramu i tragediju umetnika koji ostaje bez svega, sa jedinim uporištem u uspomenama, u svesti da je mnogo toga bilo i da on to mora da uvede u priču, pošto je priča jedini način da se sačuva ljudsko osećanje i ona životna podloga koja ga je izazvala, koja mu je dala sadržaj.

Kategorije
Odeljenje za dečju knjigu Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za dečju knjigu

Gotovo da ne postoji onaj ko nije pročitao bar jednu njenu pesmu. Svi vole da čitaju pesme o detinjstvu, ljubavi, zavičaju, prirodi, životu, prolaznosti, vole i Desanku maksimović.

Kliknite na sliku

Preporučila Meleka Župić