Biblioteka učestvuje sa svojih 10 projekata na raspisanim konkursima Ministarstva kulture i informisanja

Naša Biblioteka je poslala deset projekata po konkursu MInistarstva kulture i informisanja.
  1. Mobilna biblioteka ,,Dositej Obradović” Novi Pazar
  2. VIII Književni susreti pisaca većinskog I manjinskih naroda u Republici Srbijij, kao I pisaca iz Republike Crne Gore I Republike Bosne I Hercegovine- Femili
  3. Uređivanje I izdavanje četiri drame Muhameda Abdagića
  4. Čitaona na otvorenom na platou Biblioteke
  5. Osavremenjavanje uslova rada Naučnog odeljenja sa periodikom I čitaonicom u Narodnoj biblioteci ,,Dositej Obradović” Novi Pazar
  6. Orijentalno blago u Srbiji
  7. Književna nagrada ,,Ismet Rebronja”
  8. Prevođenje pet lektira na bosanski jezikza potrebe učenika osnovnih škola koji nastavu pohađaju na bosanski jezik
  9. Unapređivanje I osavremenjavanje opreme za bibliotečko-informacione delatnosti
  10. Nove usluge Narodne biblioteke ,,Dositej ObradoviĆ” Novi Pazar
U narednom periodu očekujmeo rezultate konkursa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *