Narodna biblioteka "Dositej Obradovic"

Preporuka za dečju knjigu

Uz igru i zabavu učite

Kliknite na sliku

Za čitanje preporučila Fatima Škrijelj


Mališani naši evo i jedne audio priče za vas.. Ježeva kućica verujte vredi poslušati. Uživajte i malo zaigrajte..

Za čitanje preporučila Fatima Škrijelj


Naslov ovog romana se odnosi na učenike koji prolaze “magareće godine”. Tada nastaju prve pesme , to je doba kada se deca bune , postaju nepokorna, svojeglava.
Pročitajte pažljivo drugari možda se neko i od vas nalazi u tim kako i sam naziv romana kaže “magarećim godinama”.

Kliknite na sliku

Za čitanje preporučila Fatima Škrijelj


Kliknite na sliku

Za čitanje preporučila Nusreta Latović


Najuzbudljiviji period života svakako je onaj kada smo tinejdžeri. Knjiga Žurka će vas upoznati sa ovim periodom odrastanja kada više niste ni deca, a ni odrasli ljudi. U tom periodu suočavamo se sa raznim brigama, strahovima, dilemama, usponima i padovima.

Kliknite na sliku

Za čitanje preporučila Meleka Župić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *