Ibn Sina – Čuveni iranski filozof i liječnik

O Ibn Sini i njegovom životu dostupno je mnogo više informacija nego o bilo kojem drugom muslimanskom filozofu. To je prvenstveno zbog biografije koju je napisao njegov odani učenik Abu ‘Ubayd Jozjani (umro 1046.), a čiji je prvi dio zapravo autobiografski, odnosno napisao ga je lično Ibn Sina. Ovo pismo će kasnije biti poznato kao “Sargozasht” ili “Sira” (obje riječi, prva na perzijskom, druga na arapskom označava biografiju ili biografiju). Najstariji tekst ove biografije koji je danas dostupan je knjiga “Tatimah siwan al hikmah”, knjiga Zahiruddina Abu Hasana ‘Ali ibn Zeyda Beyhakija, koja uključuje neke novije informacije o Ibn Sinauu. Pored ovoga, imamo još dva izvještaja o Ibn Sininom životu, jedan u knjizi Uyun al Inba od Abu Usaybija, a drugi u Ibn Qaftijevoj historiji Tarikh al hikmah. Međutim, podaci koje nalazimo u ova dva izvora razlikuju se jedni od drugih, iako se oba autora pozivaju na Jozganijevu tradiciju. Osim toga, Ibn Khalqan u svom “Wafiyat al Aajan” donosi određene podatke, koje je, čini se, preuzeo od Beyhekija, a koje ne nalazimo kod Ebu Usaybija i Ibn Qaftija. Prije mnogo godina, Ahmed Fuad Ahvani je pronašao tekst Ibn Sinine biografije na marginama rukopisne kopije Shahrazurijeva djela “Nuzhetu-l-Arvah”. Prema Ahvaniju, ove margine je napisao Ahmed Kashi 1353. Godine 1952., povodom hiljadugodišnjice Ibn Sinaijevog rođenja u Kairu, Ahvani je objavio djelo pod naslovom “Nukatun fi ahvali Sheikh al Reis Ibn Sina” (Skice iz Život Velikog Učitelja Ibn Sinaija), kao dio zbirke “Zikr Ibn Sinaa”. William E. Gohlman objavio je kritičko izdanje ovog rukopisa 1974. godine, zasnovano na nekoliko njegovih verzija, s engleskim prijevodom, pod naslovom »Život Ibn Sine«.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *