Narodna biblioteka "Dositej Obradovic"

Preporuka odeljenja za periodiku (6)

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо “Јавор”- лист за забаву, поуку и књижевност који је изашао 1862. године под уредништвом Јована Јовановића – Змаја. Излазио је до 1863. године када су га његови покретачи (Змај и Ђ. Поповић) обуставили и уступили место “Даници”. Након једанаест година поново је покренут 1874.

Од бр. 1 (1878) власник Јован Јовановић-Змај
Од бр. 1 (1877) издаје Лука Јоцић; од бр. 1 (1890) издање и штампа А. Пајевића; од бр. 1 (1893) издање и штампа Јове Карамате, Земун
Уређују: од бр. 1 (1889) Илија Огњановић и Јован Грчић; од бр. 1 (1891) Илија Огњановић; од бр. 1 (1893) Данило А. Живаљевић
Штампарије: од бр. 1 (1877) Штампарија А. Пајевића; од бр. 42 (1888) Штампарија дра Павловића и Јоцића; од бр. 1 (1890) Штампарија А. Пајевића; од бр. 1 (1893) Штампарија Јове Карамате, Земун
Од бр. 1 (1876) излази сваке недеље
Први број “Јавора” изашао је 1862. године под уредништвом Јована Јовановића – Змаја. Излазио је до 1863. године када су га његови покретачи (Змај и Ђ. Поповић) обуставили и уступили место “Даници”. Након једанаест година поново је покренут 1874. Због тога последња година 1893. има обележено 22. годиште у које су урачунате и оне године “Јавора” које је Змај уређивао. У последњем броју Данило Живаљевић обавештава читаоце да је све рукописе предао новом издавачу Јови Карамати. У бр. 36 (1876) издавачи обавештавају читаоце да због слабог оѕива публике одлажу даље излажење листа. Тако је са бр. 36 од 5. септембра 1876. “Јавор” привремено престао да излази. Обновљен је 1877. год.
Излази 1, 10. и 20. дана сваког месеца
Izvor: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_247

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо лист за књижевност, културу и друштвена питања

Босанска вила је био босанскохерцеговачки лист за књижевност, културу и друштвена питања, и један од најстаријих часописа те врсте у Босни и Херцеговини. Као сараднике је окупљао младе српске, хрватске и муслиманске писце, одбацујући националну искључивост и проповједајући српскохрватско културно јединство. Издавач часописа је Српско просвјетно-културно друштво Просвјета из Сарајева, а први главни и одговорни уредник био је Божидар Никашиновић.
Као уредници или чланови редакције, поред побројаних, у креирању часописа учествовали су Димитрије Митриновић, Владимир Ћоровић, Алекса Шантић, Светозар Ћоровић, Јован Дучић, Осман Ђикић, Милан Прелог, Петар Кочић, Светислав Стефановић, Јован Максимовић, Вељко Петровић, Марко Цар, Симо Ераковић, Сима Пандуревић, Милорад Павловић, Пера Талетов, Исидора Секулић, Иво Андрић и Тин Ујевић. Лист је излазио пуних 29 година, сваких 15 дана – све до почетка Првог свјетског рата.
Izvor: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/bosanska_vila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *