Preporuka odeljenja za periodiku (7)

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” predlažemo list za pravne i državne nauke sa početka prošlog veka.

Branič : list za pravne i državne nauke : organ Udruženja javnih pravozastupnika u Srbiji – 1901
vlasnik Udruženje javnih pravozastupnika u Srbiji ; odgovorni urednici Milan St. Marković i Đorđe A. Nenadović
Beograd : Udruženje javnih pravozastupnika u Srbiji, 1887-1906;1925-1941 (Beograd : Štamparija Zadruge štamparskih radenika i Zakupna štamparija J.J. Medecijana i Kimpanovića)
1901
Izvor: http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/zbirka/novina/branic-1887-1941

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” predlažemo list za zabavu.

Zvezda : list za zabavu – 1898
vlasnik i urednik Janko M. Veselinović
Beograd : Janko M. Veselinović, 1894;1898-1901 (Beograd : Štamparija Petra K. Tanaskovića)
1898
Izvor: http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/zbirka/novina/zvezda-1898-1901

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *