MEĐUBIBLIOTEČKA POZAJMICA

Ukoliko korisnik ne može da pronađe željenu publikaciju u fondu Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, usluga međubibliotečke pozajmice omogućava vam pozajmicu građe iz fondova drugih biblioteka.
Pozajmljena građa se koristi isključivo u čitaonici.
Da biste mogli da dobijete literaturu na ovaj način, potrebno je da budete član biblioteke
Usluga međublibliotečke pozajmice
– za članove Biblioteke + troškovi Postekspresa

Međublibliotečka pozajmica
e-mail: periodika@biblioteka-np.org.rs
tel: 064/8260-425

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *