Izložba posvećena Ramizu Crnišaninu

BIOGRAFIJA

Ramiz Crnišanin je rođen 22. aprila 1925. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a pravni fakultet i magisterij u Beogradu. Bio je poznati društveno-politički radnik. Bio je omladinski rukovodilac u srezu i opštini Novi Pazar, a zatim predsjednik opštine i sekretar Opštinskog komiteta SKS u Novom Pazaru, poslanik Republičke i Savezne skupštine, član Centralnog komiteta SKS, zamjenik Saveznog javnog pravobranioca u Beogradu i advokat od 1993. do 2002. godine u Novom Pazaru.

Osnivač je i predsjed-nik Sandžačkog intelek-tualnog kruga.
Pisao je za “Bratstvo“. Sarađivao je u brojnim lis-tovima i časopisima i uče-stvovao u radu njihovih sa-vjeta i redakcija. Objavio je više desetina članaka u stručnim listovima i časo-pisima i učestvovao na br-ojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Preminuo je u januaru 2017. godine i sahranjen je u Novom Pazaru.

STVARALAŠTVO

Objavio je knjige:

  • Tijesna čaršija,
  • Priče iz tijesne čaršije,
  • Rasprave,
  • Sandžak između Srbije i Crne Gore,
  • Kazivanja Hadži Jonuza Hamzagića,
  • Sjećanja Jakupa Rahića,
  • Slučaj Hafize Demirović,
  • Ličnosti i događanja i
  • Naučni skup Sandžak juče, danas i sutra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *