Promocija knjige “Tehnologije aktivnog učenja” autora Filduze Prušević-Sadović i Sefedina Šehovića

U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović promovisana je knjiga “Tehnologije aktivnog učenja” autora Filduze Prušević-Sadović i Sefedina Šehovića. Ova knjiga nastavak je naučno istraživačkog rada Prušević – Sadović koja je do sada bila autor i koautor više od 50 stručnih i naučnih radova objavljenih u časopisima u zemlji i inostranstvu.

Filduza Prušević Sadović je rođena 12. septembra 1979. godine u Novom Pazaru gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Osnovne i magistarske studije završila je na učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao student generacije. Na istom fakultetu odbranila je doktorsku disertaciju 2013. godine. Bila je prvi doktor didaktičko-metodičkih nauka na području jugozapadnog dela Srbije (Sandžaka). Od 2007. godine radi na učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u nastavnom odeljenju  u Novom Pazaru. U zvanje vanrednog profesora za oblast obrazovna tehnologija izabrana je 2020. godine. Autor je i koautor više od 50 stručnih i naučnih radovaobjavljenih u časopisima u zemlji i inostranstvu.

Najpoznatije objavljene monografije i studije su: Savremena nastavna tehnologija učenja i poučavanja, Komunikacija i mediji na nastavi prirode i društva, Didaktički praktikum, Futurološki pristup nastavi, Digitalno okruženje i kompetencije nastavnika i Didaktika (savremeni tokovi).

Mentor je i član komisija preko 100 master radova i član komisija za odbranu doktorskih disertacija na Beogradskom univerzitetu. Učesnica je više desetina stručnih i naučnih međunarodnih konferencija, kao i recenzent u više naučnih časopisa iz oblasti obrazovne tehnologije, didaktike i metodika.

Udata je i Merimina i Zehrina mama.

Galerija slika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *