Održan radni sastanak javnih biblioteka

Na inicijativu direktora Elijasa Rebronje u Narodnoj biblioteci ,,Dositej Obradović“ Novi Pazar, 16.4.2024. godine, u 17.30 časova, održan je radni sastanak direktora javnih biblioteka.

Sastanku su prisustvovali direktori biblioteka: Jasmika Marković, direktorka Narodne biblioteke “Stefan Prvovenčani” Kraljevo, Elijas Rebronja, direktor Narodne biblioteke “Dositej Obradović” Novi Pazar, Dejan Lučić, direktor Narodne biblioteke “Dr Dušan Radić” Vrnjačka Banja. Jasmina Ninkov, direktor Biblioteke grada Beograda, Gorica Škipina, zamenik direktora Beogradskog sajma, Ermedin Kolašinac, v.d. direktor Biblioteke “Muhamed Abdagić” Sjenica, Amela Škrijelj, zamenik direktora novopazarske biblioteke i Ajtana Mehović, umetnički direktor.

Dnevi red sastanka su bile sledeće tačke:

  1. Izveštaj direktora Matične biblioteke za područje Raškog okruga u vezi sa radom javnih biblioteka na području matičnosti, sa presekom stanja i uočenim problemima;
  2. Razmatranje ključnih dostignuća i problema u delatnosti javnih biblioteka na području matičnosti u 2023. godini;
  3. Predstavljanje Programa rada javnih biblioteka na području matičnosti u 2024. godini.
  4. Razno: Pitanja i sugestije.

Pored Izveštaja o radu za 2023. godinu Matične biblioteke, koji je iznela direktorka Jasminka Marković, pohvaljen je rad novopazarske biblioteke i njeno zalaganje kako u stručnom usavršavanu zaposlenih tako i u tehničkom opremanju i težnji ka digitalizaciji i praćenju inovativnosti u bibliotekarstvu.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *